ประกาศผลผู้ชนะ

Hua Hin Photo Contest 2011

คณะกรรมการ
Photo Contest 2011

ติดตามความเคลื่อนไหว
และถามตอบข้อสงสัยได้ที่
www.facebook.com/asararesort

รายนามคณะกรรมการ
 
  คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  คุณมนตรี พวงทอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟโต้ไฟล์ กรุ๊ป จำกัด
แชมป์แฟนพันธ์แท้กล้องถ่ายภาพ ปี 2008
 
  คุณภีม โชติกะพุกณะ
ช่างภาพมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี
Art Center College of Design,Pasadena,Califonia (BFA)
 
  คุณอรุชา จักรคชาพล
อาจารย์ ประจำภาควิชาถ่ายภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 
  คุณกิตติพล ยิ่งเจริญกิจภิญโญ
ประธานชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย
 
  คุณสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
ที่ปรึกษา กิติมศักดิ์ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้
 
  คุณเบญจพล อังแสงธรรม
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอัสรา วิลล่า แอนด์ สวีท หัวหิน
 
 
 
Media Center | Testimonials | Press Recommendations
E-Brochure | Fact Sheet | Resort Plan | Events

O2HIP, Bangkok | Ocean Portofino, Jomtien | Ocean Marina Yacht Club | Ocean Villas, Hua Hin
All rights reserved. Copyright 2011, Ocean Property Co., Ltd.